Fotografering_Ljungsbrodanserna.

Vi är många som samlas här i Ljungsbro på en liten yta. Många glada ansikten gör söndagskvällarna minnesvärda och vi vill i möjligaste mån att alla ska trivas. Sociala medier skapar fina förutsättningar för att informera, ordna samåkning, dela bilder och intryck. Det är givetvis mest av godo men just fotograferandet uppfattas av en del som mindre positivt.

 

Fotografering i Ljungsbro då Nöjesbyggarna arrangerar ”Söndagsbugg”.

 

Att fotografera på danserna är tills vidare tillåtet. Vi vill dock be dig som lägger ut foton på internet, som kan ses offentligt, att säkerställa att de som kan identifieras på bilderna inte misstycker till publiceringen.

 

Att se och synas på fotografier tycker många är kul och vi hoppas att fotografering kan fortsätta vara tillåtet. Därför ber vi dig som har kameran skjutklar att respektera dansarnas integritet. Sunt förnuft och lite eftertanke kommer säkert att göra detta möjligt.

 

Vi önskar dig trevliga danskvällar.

 

 

 

 

 
Fotografering i Ljungsbro då nöjesbyggarna arrangerar Söndagsbugg.